Giới thiệu

I. Trụ sở chính

▪ Công ty TNHH Điện tử Công nghệ

  ▪ Địa chỉ: 42 TT Đại học Kiến trúc, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  ▪ Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Hạnh

  ▪ Điện thoại: (043) 557 4108 – Fax: (043) 557 4109

  ▪ Email: etc1993@gmail.com

  ▪ Mã số thuế: 0100241312

II. Chi nhánh miền Trung

  ▪ Tên Tiếng Việt: Chi nhánh Công ty TNHH Điện tử Công nghệ

  ▪ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà chung cư Tân Thịnh, Phường Vinh Tân, T.P Vinh, Tỉnh Nghệ   An, Việt Nam

  ▪ Người đứng đầu Chi nhánh: Nguyễn Hữu Sinh

  ▪ Điện thoại: (038) 6666188 – Fax: (038) 6666188

  ▪ Email: etcvinh@gmail.com

  ▪ Mã số thuế: 0100241312-002